The Yin-Yang Master: Dream of Eternity Movie credits

The Yin-Yang Master: Dream of Eternity Cast and Crew

Selected credits (non-exhaustive)

Directed by

Guo Jingming

Screenwriter

Guo Jingming

Cast

Mark Chao
Guo Jingming
Jessie Li
Olivia Wang
Wang Duo